Bò khô Hùng Việt

Thông tin sản phẩm:

  • Thành phần: Thịt gà, bột cà ri, đường, muối, chất điều vị (INS 621), màu thực phẩm (110, 124)
  • Bảo quản: Nhiệt độ thường.
  • Khối lượng: 1kg/túi
  • HSD: 5 tháng kể từ NSX.