5/5 - (1 bình chọn)
Hình thức thanh toán

Chính sách nhập hàng
Chính sách đổi trả

Hiện tại Hùng Việt chỉ chấp nhận hình thức thanh toán chuyển khoản trước sau đó mới đi đơn.

– Khách hàng lưu ý, chỉ chuyển khoản vào 3 tài khoản dưới đây có tên chủ thẻ là NGUYEN TIEN THANH.

– Nếu khách hàng chuyển khoản vào STK khác, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Chính sách nhập hàng
Chính sách đổi trả