Hình thức thanh toán

Chính sách nhập hàng
Chính sách đổi trả

Khách hàng xem mục Chính sách nhập hàng để biết thêm thông tin chi tiết khu vực áp dụng hình thức ship code. Ngoài các khu vực được áp dụng ship code thì Hùng Việt chỉ chấp nhận hình thức thanh toán chuyển khoản trước rồi đi đơn.

– Khách hàng lưu ý, chỉ chuyển khoản vào 3 tài khoản dưới đây có tên chủ thẻ là NGUYEN TIEN THANH.

– Nếu khách hàng chuyển khoản vào STK khác, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

Chính sách nhập hàng
Chính sách đổi trả