Ram tệp

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Ram tệp
  • Thành phần: Gạo, mật mía, các gia vị đi kèm,…
  • Đóng gói: 80-85 lá/ tệp (trọng lượng khoảng 500gr)
  • Bảo quản: Ngăn đá 3 tháng